Tổ chức sự kiện

Hỗ trợ lên ý tưởng chương trình, thực hiện chương trình online, offline.

Sản xuất truyền thông

Sản xuất video, Website (Design, Code,… ), Design, Social Marketing,…

Marketing Plan

Tìm hiểu thị trường, Phát triển chiến lược và Hỗ trợ truyền thông.

Booking KOL/KOC

Lên ý tưởng sáng tạo, content creation, kịch bản và biên tập các nội dung truyền thông.

Biên tập nội dung

Lên ý tưởng sáng tạo, content creation, kịch bản và biên tập các nội dung truyền thông.

Livestream đa nền tảng

Hỗ trợ tạo dựng và phát trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Xây dựng thương hiệu

Sáng tạo, Xây dựng chiến lược và Phát triển thương hiệu của bạn.